Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje, że zgodnie z § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła z dnia 22.04.2015 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 30.05.2015 r. o godz. 16.00 w Domku - Stanicy myśliwskiej Koła w Kubłowie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4. Odczytanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwalenie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

6. Wybory:

– Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

– Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech członków – podjęcie uchwały.

7. Zatwierdzenie protokołów z ostatniego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2014/2015, w tym:

– Prezesa, Łowczego, Podłowczego, Skarbnika, Sekretarza oraz wykonania budżetu.

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2014/2015 oraz wniosek Komisji o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenia sprawozdania budżetu za rok gospodarczy 2014/2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

14. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok gospodarczy 2015/2016.

15. Dyskusja.

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu na rok gospodarczy 2015/2016.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń łowieckich.

18. Wybory Zarządu Koła i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ, a w tym:

a) ustalenie metody wyboru Zarządu Koła w świetle § 62 ust. 4 pkt. 1-3 Statutu PZŁ,

b) zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Koła oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ,

c) ustalenie ostatecznych list kandydatów – zamknięcie list,

d) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

e) przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną list do głosowania,

f) głosowanie (tajne),

g) ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów i przyjęcie uchwał o wyborze członków Zarządu Koła oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ.

19. Wybory Komisji Rewizyjnej Koła, a w tym:

            a) zgłaszanie kandydatur,

            b) ustalenie listy kandydatów – zamknięcie listy,

            c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

            d) przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną listy do głosowania,

            e) głosowanie (tajne),

f) ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów i przyjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.

20. Rozpatrzenie spraw bieżących, w tym: wysokości wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła, sposobu oraz terminu ich uiszczania, ustalenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.

21. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

22. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

23. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

24. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.

W dniu 23 maja 2015 r. tj. sobota w godz. 9.00 do 14.00 na strzelnicy PZŁ we Włocławku, jak corocznie dla członków naszego koła, odbędzie się szkolenie na temat ,,Bezpieczne polowanie” mające na celu przygotowanie kolegów do sezonu polowań 2015/2016 oraz przypomnienie zasad i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na polowaniach.

W dalszej części koledzy instruktorzy przeprowadzą:

  1. ocenę stanu technicznego broni;
  2. sprawdzenie przestrzelenia broni gwintowej;
  3. trening strzelecki;
  4. w ramach treningu strzeleckiego zawody o ,,Puchar Prezesa Koła”.

Koledzy, którzy zaliczą wszystkie etapy uzyskają ,,zaświadczenie” upoważniające do wykonywania polowań indywidualnych oraz uczestnictwo w polowaniach zbiorowych w sezonie 2015/2016. Takim zaświadczeniem trzeba będzie okazać się przy uzyskaniu odstrzału indywidualnego, jak i przy przystąpieniu do polowania zbiorowego.

Warunki uczestnictwa :

  1. przedstawienie pozwolenia na broń oraz ważnej legitymacji PZŁ;
  2. wyłożenie do przeglądu wszystkich jednostek posiadanej broni;
  3. zaopatrzenie się w niezbędna ilość amunicji.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

W załączeniu kilka fotek, na ktorych możemy obejrzeć nowe meble w naszym domku myśliwskim.

Czytaj więcej: Nowe meble

Wraz z wiosną ruszyly prace przy domku-stanicy myśliwskiej w Kubłowie w załączeniu kilka zdjęć z wiosennych prac.

Czytaj więcej: Wiosenne prace w domku myśliwskim

W naszej galerii znajdziecie zdjecia z "Balu Myśliwskiego 2015" , który odbył się 31.01.2015 r. Zapraszamy do oglądania.

W sobotę 20.12.2014 r. w naszym Kole odbyło się "polowanie wigilijne". Po polowaniu tradycyjnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu.

Czytaj więcej: Wigilia w Stanicy