Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje,
że zgodnie z §56 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła
z dnia 08.05.2017 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Domku –Stanicy Myśliwskiej w Kubłowie.

 Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3.Odczytanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

5.Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

6.Uchwalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

7.Wybory uzupełniające członka Zarządu Koła na funkcję sekretarza.

- zgłaszanie kandydatów ostatecznej listy kandydatów – zamknięcie listy,

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania,

- głosowanie,

- ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów.

8. Wybory uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej.

   - zgłaszanie kandydatów ostatecznej listy kandydatów – zamknięcie listy,

   - powołanie Komisji Skrutacyjnej,

   - przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania,

   - głosowanie,

   - ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10) Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

                                                                                   Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 „Jeleń” w Chodczu informuje,
że w dniu 27 maja 2017 r. o godzinie 18.00 w Stanicy Myśliwskiej w Kubłowie organizuje biesiadę myśliwską, na którą zaprasza członków Koła wraz z rodzinami.

.Rozpoczęły się wiosenne prace przy domku. W załączeniu kilka zdjęć. Przypominamy, że zgodnie z planem 25 marca prace gospodarcze.

Po raz kolejny nasze koło wzięło udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pięknej, zimowej scenerii zebraliśmy i przekazaliśmy ponad 1318 złotych. Poniżej zdjęcia.

 W dniu 13 stycznia 2017 r. w domku - stanicy myśliwskiej w Kubłowie odbyło się szkolenie uprawniające do odstrzału bobrów. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele z kół łowieckich Sarna, Jemioła, Bażant i Kuropatwa oraz Koledzy z naszego Koła. Szkolenie prowadził Łowczy Okręgowy Kol. Grzegorz Wiśniewski.

Tradycyjnie, po polowaniu wigilijnym w niedzielę 18 grudnia spotkaliśmy się w Domku Myśliwskim, aby złożyć sobie świąteczne życzenia.

Zarząd Koła Łowieckiego 112 "Jeleń" w Chodczu informuje Kolegów, iż składka członkowska PZŁ na 2017 rok wynosi:

  1. Składka normalna - 357 zł (składka 320 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)
  2. Składka ulgowa - 197 zł  (składka 160 złotych+ ubezpieczenie 37 złotych)

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2016 r. 70 lat życia.
Składkę należy uregulować u skarbnika lub poprzez wpłatę na konto Koła
Nr 14 9559 1014 0000 0130 2000 0001
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

Przy wpłacie u skarbnika należy dostarczyć legitymację członkowską celem wpisu opłaconej składki, przy wpłacie po 15.11.2016 r. - uaktualnienia wpisu do legitymacji należy dokonać osobiście w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Członkowie, którzy nie opłacą składki i nie przedłożą legitymacji do przedłużenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 roku, od 01 stycznia 2017 r. nie będą mogli wykonywać polowania, gdyż nie będą posiadać ważnej legitymacji PZŁ i opłaconego, ustawowo wymaganego ubezpieczenia od OC i NW.

Przypominamy także o obowiązku terminowego opłacania
(kwartalnie - 75 zł lub rocznie - 300 zł ) składki członkowskiej na rzecz koła.