Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 112 ,,JELEŃ” w Chodczu niniejszym informuje,
że zgodnie z § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i uchwałą Zarządu Koła
z dnia 13.04.2016 r. zwołuje Walne Zgromadzenie członków naszego Koła, które odbędzie się w dniu 21.05.2016 r. o godz. 16.00 w Domku - Stanicy myśliwskiej Koła
w Kubłowie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności – podjęcie uchwały.

3.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4.Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

6.Wybory:

– Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

– Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech członków – podjęcie uchwały.

7. Zatwierdzenie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2015/2016, w tym:

– Prezesa, Łowczego, Podłowczego, Skarbnika, Sekretarza oraz wykonania budżetu.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Zarządu Koła za okres roku gospodarczego 2015/2016 oraz wniosek Komisji o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenia sprawozdania budżetu za rok gospodarczy 2015/2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

14. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok gospodarczy 2016/2017.

15. Dyskusja.

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu na rok gospodarczy 2016/2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń łowieckich.

18. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz ich przegłosowanie.

19. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła.

20. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

21. Wolne wnioski i zapytania.

22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.

 

 

Szkolenie

 

W dniu 29 maja 2016 r. tj. niedziela w godz. 9.00 do 14.00 na strzelnicy PZŁ
we Włocławku, jak corocznie dla członków naszego koła, odbędzie się szkolenie
na temat ,,Bezpieczne polowanie” mające na celu przygotowanie kolegów do sezonu polowań 2016/2017 oraz przypomnienie zasad i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na polowaniach.

W dalszej części koledzy instruktorzy przeprowadzą:

1.Ocenę stanu technicznego broni;

2.Sprawdzenie przestrzelenia broni gwintowej;

3.Trening strzelecki;

4.W ramach treningu strzeleckiego zawody o ,,Puchar Prezesa Koła”.

Koledzy, którzy zaliczą wszystkie etapy uzyskają ,,zaświadczenie” upoważniające
do wykonywania polowań indywidualnych oraz uczestnictwo w polowaniach zbiorowych w sezonie 2016/2017. Takim zaświadczeniem trzeba będzie okazać się przy uzyskaniu odstrzału indywidualnego, jak i przy przystąpieniu do polowania zbiorowego.

Warunki uczestnictwa :

1.Przedstawienie pozwolenia na broń oraz ważnej legitymacji PZŁ;

2.Wyłożenie do przeglądu wszystkich jednostek posiadanej broni;

3.Zaopatrzenie się w niezbędną ilość amunicji.

Trwają wiosenne prace wokół Domku - Stanicy w Kubłowie.

Czytaj więcej: Prace wokół Domku - Stanicy.

Z okazji Dnia Ziemi dzieci ze szkoły w Zalesiu gościly w Stanicy w Kubłowie.

Czytaj więcej: Dzień Ziemi w Kubłowie

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku nasze Koło wzięło udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy i przekazaliśmy na WOŚP ponad 800 zł.

Czytaj więcej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W sobotę 19.12.2015 r. w naszym Kole odbyło się "polowanie wigilijne". Po polowaniu tradycyjnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu po raz pierwszy w nowym domku-stanicy.

Czytaj więcej: Wigilia 2015

Wszystkich Miłośników Dobrej Zabawy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRADYCYJNY BAL MYŚLIWSKI,

który odbędzie się w dniu  23 stycznia 2016 roku w Domu Strażaka w Chodczu.

Zapisy przyjmują Kol. Halina Krajewska, Kol. Marek Kos i Kol. Jerzy Kuczmaja.